لیست ارزشهای تایم کوچ

لیست ارزش‌های مورد نیاز تایم کوچ

ارزش‌های شما قطب نمای زندگیتان هستند. لطفا با دقت به لیست زیر مراجعه کرده و آن عناوینی که برای شما از اهمیت زیادی برخوردار هستند را یادداشت کنید. این کار را آنقدر تکرار کنید تا به ۵ ارزش اساسی نهایی خود برسید. در سه ماه اول، این کار را تکرار کنید تا به خلوص ارزش‌های خود نزدیک شوید. این نکته را نباید فراموش کرد که زندگی کردن بر پایه ی ارزش ها، تضمینی بر حال خوب و زمان افزایی زندگی ماست.
ایمان ابریشم چی
تایم کوچ

 

رديف

Value

ارزش

1

Accomplishment, Success

پيشرفت - موفقيت

2

Accountability

مسئوليت پذيري

3

Accuracy

دقت

4

Adventure

ماجراجويى

5

All for one & one for all

همه براي يكي، يكي براي همه

6

Beauty

زيبايي

7

Calm, quietude, peace

آرامش- سكوت

8

Challenge

چالش

9

Change

تغيير

10

Cleanliness, orderliness

پاكيزگي - نظم

11

Collaboration

تعاون و همكاري

12

Commitment

تعهد

13

Communication

گفتگو و مراوده

14

Community

اجتماع

15

Competence

شايستگى

16

Competition

رقابت

17

Concern for others

به فكر ديگران بودن

18

Connection

پيوند - رابطه

19

Content over form

محتوا مهمتر از شكل

20

Continuous improvement

پيشرفت مداوم

21

Cooperation

همكاري - تشريك مساعى

22

Coordination

هماهنگي

23

Creativity

خلاقيت

24

Customer satisfaction

خشنودي مشتري

25

Decisiveness

قاطعيت

26

Delight of being,joy

خرسندي - شادماني

27

Democracy

دموكراسي

28

Discipline

نظم و ترتيب

29

Discovery

كشف

30

Diverity

تنوع

31

Ease of use

راحتي

32

Efficiency

بازدهي

33

Equality

برابري

34

Excellence

برتري-فضيلت

35

Fairness

انصاف

36

Faith

ايمان

37

Faithfulness

وفاداري

38

Fame

شهرت

39

Family

خانواده

40

Family feeling

تعلق خاطر خانوادگي

41

Flair

فراست- استعداد

42

Freedom

آزادي

43

Friendship

دوستي

44

Fun

نشاط و تفريح

45

Global view

جامع نگري

46

Good will

حسن نيت

47

Goodness

خير و نيكي

48

Gratitude

قدرشناسي

49

Hard work

پرتلاش بودن

50

Harmony

هماهنگي

51

Honesty

درستي-صداقت

52

Honor

احترام

53

Improvement

پيشرفت

54

Independence

استقلال

55

Individuality

فرديت

56

Inner peace, calm, quietude

آرامش

57

Innovation

نو آوري

58

Integrity

يكپارچگي شخصيت

59

Intensity

نيرومندي

60

Justice

عدالت - برابري

61

Knowledge

دانش و معرفت

62

Leadership

رهبري و مديريت

63

Love,Romance

عشق و دلدادگي

64

Loyalty

وفاداري

65

Maximum Utilization ( of time, resources )

حداكثر بهره وري

66

Meaning

معنا - مقصود

67

Merit

درجه - لياقت

68

Money

پول

69

Openness

گشودگي - سعه صدر

70

Patriotism

ميهن پرستي

71

Peace, Non-violence

صلح و صفا

72

Perfection

بي نقص - كمال

73

Personal Growth

رشد شخصي

74

Pleasure

لذت - كيف و خوشي

75

Power

قدرت

76

Practicality

عملگرايي

77

Privacy

حوزه خصوصي

78

Progress

پيشرفت

79

Prosperity, Wealth

موفقيت- ثروت

80

Punctuality

وقت شناسي

81

Quality of work

كيفيت كار

82

Regularity

نظم

83

Reliability

قابليت اعتماد

84

Resourcefulness

كارداني- تدبير

85

Respect for others

احترام به ديگران

86

Responsiveness

پاسخگو بودن

87

Results-oriented

نتيجه گرايي

88

Rule of Law

حاكميت قانون

89

Safety

ايمني

90

Satisfying others

خشنود كردن ديگران

91

Security

امنيت

92

Self-reliance

اتكا به نفس

93

Self-thinking

تعمق و تفكر

94

Service(to others, society)

خدمت رساني به ديگران

95

Simplicity

سادگي- بي آلايشي

96

Skill

مهارت

97

Solving Problems

حل كردن مشكلات

98

Speed

سرعت

99

Spirit in life (using)

شور زندگي

100

Stability

ثبات و پايداري

101

Standardization

استاندارد سازي

102

Status

موقعيت - شان

103

Strength Succeed; A will to- Success, Achievement

ميل به پيشرفت

104

Systemization

طبقه بندي

105

Teamwork

كار تيمي

106

Timeliness

زمان بندي مناسب

107

Tolerance

تحمل - سعه صدر

108

Tradition

رسم- سنت

109

Tranquility

آسايش خاطر

110

Trust

اعتماد

111

Truth

حقيقت

112

Unity

يگانگي- وحدت

113

Variety

گوناگوني-تنوع

114

Wisdom

فرزانگي-دانايي-حكمت