تایم کوچینگ سازمان

تایم کوچینگ سازمان

همه سازمان ها میبایست به زمان افزایی نیروی انسانی به عنوان یک ضرورت توجه کنند. جلسات کوچینگ نیروهای انسانی یک سازمان در جهت توانمندسازی و افزایش بهره وری آنها در مسیر مدیریت زمان برگزار میشود. این برنامه ها بصورت کارگاههای حضوری و عمومی و همچنین تایم کوچینگ خصوصی برگزار میشود. تایم کوچینگ سازمان قابلیت ارائه به زبان انگلیسی و فارسی را دارا میباشد که برای شرکت های چند ملیتی مناسب است. سازمان در این دوره بصورت مستقیم با تایم کوچ در ارتباط خواهید بود و مهارت های بروز در جهت تولید زمان و بهبود کیفیت زندگی را کار خواهید کرد. این دوره بصورت یک جلسه در هفته خواهد بود و در طول هفته با ایجاد عادت های موثر اما کوچک در مسیر مدیریت زمان و اولویت های زندگی خود گام بر میدارید. تایم کوچ برای سازمان هایی که در خارج از ایران هستند شرایط پرداخت راحت از طریق PayPal را فراهم کرده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل کنید.

ارسال